Vi mener dette er opplyst om flere ganger tidligere, i nyhetsbrev og i kommunestyre. Men allikevel:
Skolebibliotek ivaretas av Ramberg skole.
Mulighet for fjernlån er etablert i servicetorget.
Vi er i dialog med nabokommunene og fylkesbiblioteket mht. samarbeid.
Hvor dette skal ligge i fremtiden? Og når stilling som bibliotekar utlyses? Dette planlegger vi å ha svar på etter kommunestyrets budsjettbehandling 3. desember 2019.

Les også

Bibliotek koster og bibliotek skal koste, kommunene kan ikke fraskrive seg ansvaret