12. juni skriver Magnar Johansen i Lofotposten «Ifølge rådmann Erling Sandnes legges det opp til at innbyggerne kan bestille bøker via kommunens servicetorg, eller benytte biblioteket på Leknes. Aviser og tidsskrifter skal legges ut i Møteplassen Banken på Ramberg.

I kommunestyret tirsdag oppfattet Marit Stokvik Johansen (Sp) at kommunen avvikler folkebiblioteket. […] Biblioteksjefen sa nylig opp stillingen. Den blir ikke utlyst foreløpig, opplyste rådmannen. Biblioteket er i dag åpent to dager i uken. Med et tilbud om fjernlån, der innbyggerne via servicetorget kan bestille bøker, mener jeg det er et vel så godt tilbud, sa Sandnes».

Å bestille bøker via kommunens servicetorg

16. september bestilte Vågan bibliotek en bok fra Flakstad. 20. september purret de bestillingen og 4. oktober avbestilte de boken siden de aldri fikk noe svar. For Vågan bibliotek var det viktig å få svar fordi det var noen i Vågan som ventet på denne boken.

Det at Flakstad kommune har valgt å ikke stille Flakstad biblioteks materiale ut på hyllene påvirker hele Norges befolkning og bibliotekene.

Hvorfor skal andre bibliotek serve Flakstad kommune når de ikke får noe tilbake? Hvorfor skal andre bibliotek bruke sitt porto- og bokbudsjett på Flakstad kommunes innbyggere når de heller kan serve bibliotek som også server dem?

Alle innbyggere i hele Norge kan bestille bibliotekets materiale hjemmefra på nettsidene til biblioteket eller gjennom Biblioteksøk. Hvordan håndterer Flakstad kommune de bestillinger når alt, unntatt aviser og tidsskrifter, er pakket i esker?

Å benytte biblioteket på Leknes

Det er relativt sleipt å sende sine innbyggere til nabokommunene, Leknes og Moskenes, uten å ha skrevet en samarbeidsavtale. Man kan ikke forvente gratis tjenester fra andre når man selv ikke vil bidra med noe. Vestvågøy og Moskenes har sine egne innbyggere å ta vare på.

Kontakt gjerne Meieriet bibliotek og Moskenes bibliotek for å snakke om samarbeid, men ikke dytt egne oppgaver på en annen kommune.

Biblioteksjefen sa nylig opp stillingen. Den blir ikke utlyst foreløpig.

Flakstad bibliotek hadde 50% biblioteksjefstilling.

Gjennom Lov om folkebibliotek er alle kommuner pålagt å ha et bibliotek og fagutdannet biblioteksjef, men også: «folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.».

Hvordan skal en 50% stilling klare å etterkomme lovens krav? I tillegg skal bibliotekene velge ut og bestille bøker og annet materiale, legge inn og merke det som er bestilt og som vi får fra Kulturfond, fordele kulturfondbøker mellom skolene.

Utlåns- og besøkstallene øker gjennom veiledning, samlingsutvikling, tilrettelegging av bibliotekrommet, utstillinger og andre formidlingstiltak. Det er mye bibliotekene gjør som du ikke trodde de gjør.

Opplæringslova §9-2 er tydelig: “Elevane skal ha tilgang til skolebibliotek".

Lofotposten, 22. mai 2019: «Nye Ramberg skole, slik rådmannen ser det for seg» av Ingvil Valberg: «Det er tenkt at folkebiblioteket ikke skal inn i skolen og det er gjort noen endringer i romplanen fra i vinter, da det ble vedtatt at det skal bygges skole uten lokaler for rådhusfunksjoner». Hvordan har Flakstad kommune tenkt å etterkomme Opplæringsloven når de legger ned folkebiblioteket, ikke vil utlyse biblioteksjefstillingen, og ifølge planer til den nye skolen i Flakstad skal ikke biblioteket ligge i skolen?

Den siste uavhengige møteplassen

Biblioteket er den siste uavhengige møteplassen, en viktig integreringsarena og skal ha fagutdannet biblioteksjef, eller evt samarbeide med andre kommuner om slik kompetanse. Bibliotekansatte styrker innbyggernes kompetanse i møte med nye krav i hverdagsliv, skole og arbeid.

Norsk bibliotekforening Nord ser meget kritisk på Flakstad kommunes mangel på planer ang Flakstad bibliotek. Ikke bare går dette på tvers av folkebibliotekloven, forskriftene til opplæringsloven, Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023, men også på tvers av egne målsettinger og strategier.

Vi oppfordrer innbyggere i Flakstad kommune til å kreve sin rett: Flakstad bibliotek skal være et sted for informasjon, kunnskap, livslang læring og deltakelse. Det skal også være et sted for opplevelse, kreativitet, trivsel og rekreasjon og en inkluderende og uavhengig møteplass.

Bibliotek koster og bibliotek skal koste, kommunene kan ikke fraskrive seg ansvaret.

Hvor skal folkebiblioteket i Flakstad kommune ligge?

Når utlyses biblioteksjefstillingen?