Bidrar i andre deler av helsesektoren: – Fortsatt mange oppgaver vi kan løse

Helsedirektoratet bestemte mandag at flere yrkesgrupper ble pålagt å stenge sine virksomheter for å hindre spredning av korona. Det gjaldt blant annet fysioterapeuter. I Vågan jobber nå flere i andre deler av helsesektoren.