Hengebrua, som ble tatt av et uvær før påske, har skapt mye engasjement i Vågan og Svolvær.

Nå har innsamlingsaksjonen nådd over 450.000 kroner. Det siste bidraget kom fra turlaget.

– Det er en sti som vi bruker og som er en del av ruta opp til vår hytte på Nøkksætra. Vi har også ansvar for kloppinga fra brua og innover til Sætra. Da er det naturlig at vi er med på spleiselaget, sier leder i turlaget, Siri Nordbø, hun er glad for at det er opprettet en prosjektgruppe som skal sikre at arbeidet ikke stagnerer.

Med på dugnad

– Det er kjempefint at det er blitt ei prosjektgruppe, slik at vi får brua opp så fort som mulig. Den er utrolig viktig for lokalbefolkningen, som bruker marka hele året igjennom. Trafikken i marka har økt etter at kloppinga kom på plass, og uten brua er turmulighetene innover begrenset, sier Nordbø som har oppfordret medlemmene om å bidra når dugnadsjobben med å få brua på plass begynner.

– Da Lofotkraft og kommunen meldte at de var med, men var avhengig av dugnadskraft når arbeidet skulle gå i gang, var det på sin plass at vi oppfordret våre medlemmer om å bidra når det skjer. Jeg tror det er så mange som er interessert i å få brua på plass igjen, at jeg tror ikke det blir et problem.

Snart i mål

Lofoten High5 som har dratt i gang innsamlingsaksjonen for å få en ny bru på plass, er glad for alle bidragene som har kommet inn.

– Det er utrolig bra. Det er kommet inn store beløp i tillegg til små beløp. Det er donert alt fra 200 kroner fra privatpersoner til 50.000 fra bedrifter, lag og foreninger. Det er sånn det skal være med sånne innsamlingsdugnader, sier Stein Alsos i High5.

Han synes det er gøy å være med på et prosjekt som alle er med på.

– Personlig synes jeg det er veldig flott å få være en spydspiss i dette arbeidet. Det er gøy å jobbe med noe som det bare er positivitet rundt, sier han.

kostnaden for å få opp en ny bru er anslått av Lofotkraft til å være 550 000 kroner.

Prosjektgruppa håper på å få brua på plass i løpet av sommeren.