Bil er viktig for innbyggerne i Nordland.

Norge er et langstrakt land hvor bilbruk er en nødvendig del av infrastrukturen. FrP vil derfor at bilrelaterte avgifter som engangsavgift ved kjøp av ny bil, trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift skal reduseres betydelig, og at vrakpanten skal økes. Bilrelaterte avgifter skal i større grad være i samsvar med det offentliges kostnader til bygging, drift og vedlikehold av veinettet. Avgiftsnivået på bil skal reduseres. Fremskrittspartiet aksepterer ikke veiprising.

Fremskrittspartiet vil redusere avgiftsbyrden og avvikle byråkratisk regelverk, noe som vil komme norske bilister til gode. Vegdirektoratet og Trafikkstasjonenes makt over bilistene skal reduseres. Kjøretøytekniske tjenester som i dag utføres av statens vegvesen skal overføre til godkjente verksteder. Dette vil gi et bedre tilbud over hele landet og øke servicegraden for norske bilister.

For mange er et kjøretøy mer enn et transportmiddel og kjøretøykultur og hobby er viktig over hele landet. Vi vil styrke rammebetingelsene for kjøretøyhobbyen og bilkulturen der det viktigste må være skatte- og reguleringsfrihet. Vi vil endre årsgrensen for veteranstatus for kjøretøy fra 30 til 20 år som bedre reflekterer når et kjøretøy går fra å være et transportmiddel til å bli en kulturgjenstand

Fremskrittspartiet vet hvor viktig bilen er for distrikts Norge og vil derfor blant annet:

· redusere engangsavgiften ved å fjerne vektkomponenten. På sikt skal engangsavgiften avvikles.

· at omregistreringsavgiften kun skal dekke selvkost.

· at drivstoffavgiftene skal reduseres.

· at mva. og trafikkforsikringsavgift for kjøretøy gjøres teknologinøytral.

· at veterankjøretøy skal være skatte- og reguleringsfrie.

· styrke rammebetingelsene for kjøretøy som kultur, kjøretøyhobby og interesse.

· at aldersgrensen for veterankjøretøy endres fra 30 til 20 år.

· Forenklet EU-kontroll for kjøretøy mellom 30-50 år, og fritak etter 50 år utvides til å gjelde alle veterankjøretøy.

· at kjøretøy registrert i Nord-Amerika, Japan og Sør-Korea automatisk skal godkjennes i Norge.

Med en regjering bestående av AP, SP og SV vil bilistene og distriktene måtte ta støyten og regningen av symbolistiske miljøpolitikk, blir de i tillegg avhengig av MDG eller rødt vil det være en katastrofe for næringslivet og innbyggerne i Nordland .

FrP tar innbyggerne på alvor, stem FrP ved Stortingsvalget.

Godt Valg.