Vi skal ikke mange år tilbake i tid før dieselandelen på nybiler i Norge var på over 75 prosent. Bensinmotorer ble sett på som litt ukurante i alt annet enn småbiler – og elektriske biler var små og rare og var ikke brukbare til stort mer enn bykjøring.

De siste årene har det meste blitt snudd på hodet. Dieselbilene har havnet i skammekroken. De har tapt salg til elbilene – og til alle hybridbilene som har blitt introdusert.

Resultatet er at nybilsalget i Norge ser vesentlig annerledes ut enn bare for noen år tilbake.

Det er også de ferske registreringstallene for mars fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) et godt bevis på.

Tør ikke kjøpe diesel

Denne måneden var dieselandelen nemlig nede i rekordlave 16 prosent. Og utviklingen går fort. Samme måned i fjor var dieselandelen på 24,6 prosent. Også det ble ansett som et svært lavt tall.

– Utviklingen er dramatisk. Det overrasker nok mange i bransjen at det går så fort. Det er helt tydelig at mange nå rett og slett ikke tør å kjøpe dieselbil. Dette skaper naturligvis store utfordringer for de merkene som tradisjonelt har solgt mye diesel. Og dem er det mange av, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

Politikken virker

Hva kjøper så kundene i stedet? Det handler ikke overraskende om elektriske biler. 37 prosent av de nye bilene i mars var rene elbiler. 26 prosent var hybrider, de fleste av dem ladbare. Interessant nok synker også andelen biler med bensinmotor. Den var på 20 prosent i mars, ned fra 26,4 prosent i mars 2017.

– Det elektriske skiftet har kommet for fullt i Norge. Slik sett kan vi trygt slå fast at myndighetenes politikk har virket. Elbiler og ladbare hybrider kommer gunstig ut gjennom avgiftssystemet. Dermed blir de relativt sett rimeligere enn biler med tradisjonell forbrenningsmotor. I mange tilfeller er det også rimeligere å bruke dem, det veier naturligvis tungt for mange, mener Benny.

Mye psykologi

Når diesel faller så kraftig, hva er ditt råd i forhold til eventuelt kjøp av ny dieselbil?

– Jeg vil ikke direkte fraråde noen å kjøpe dieselbil, det viktigste er å vurdere egen bruk og se på det økonomiske aspektet her. Det gjelder både vurdering av verditapet, og hva det vil koste å bruke bilen. Har du mye langkjøring, vil en dieselbil i de fleste tilfeller være rimeligere å bruke enn en ladbar hybrid.

– Men det som er veldig vanskelig, er å anslå verditapet på en dieselbil noen år fram i tid. Det henger også sammen med hva politikerne kommer opp med i forhold til gjøre det både dyrere og vanskeligere å bruke dieselbil, særlig i byene. Det er mye psykologi i markedet nå. Derfor er det mange som skygger unna dieselbilene, og det igjen forsterker naturligvis utviklingen, avslutter Benny.