Tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at nysalget av personbiler fortsatt er preget av leveringsvansker, slik Lofotposten har fortalt om tidligere i år. Og sammenlignet med samme måned året før, er det mer enn halvert.

Totalt ble det nyregistrert 28 personbiler i Lofoten i mai, mens tallet for 2021 var 62.

Dette er antall nyregistreringer i Lofotkommunene i mai 2022:

 1. Volvo, 6 biler, markedsandel 21,43 %
 2. Toyota, 5 biler, markedsandel 17,86 %
 3. Mazda, 3 biler, markedsandel 10,71 %
 4. MG, 3 biler, markedsandel 10,71 %
 5. Volkswagen, 3 biler, markedsandel 10,71 %
 6. Opel, 2 biler, markedsandel 7,14 %
 7. Suzuki, 2 biler, markedsandel 7,14 %
 8. BMW, 1 bil , markedsandel 3,57 %
 9. Citroën, 1 bil, markedsandel 3,57 %
 10. Maxus, 1 bil, markedsandel 3,57 %
 11. Peugeot, 1 bil, markedsandel 3,57 %

Les mer om bilsalget i Lofoten i disse sakene:

Bruktbiler i Lofoten: Dette markedet vil Rune ha en større del av

Synkende varebilsalg i Lofoten, og skifte i toppen

Nå går lofotingene for fullelektrisk: Se ti på topp for Lofoten