Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ble utnevnt til biskop i Sør-Hålogaland den 17. september i år, og det er nå bestemt at hun skal vigsles til biskop den 24. januar. Det skjer i Bodø domkirke.

Avskjedsstund

I den anledning er det klart at hennes avskjedsstund som prost i Lofoten blir den 10. januar, og avskjedsgudstjenesten holdes i Borge kirke.

– Jeg er veldig glad for at Borge kirke ble valgt. Den befinner seg midt i Lofoten, og hit vil folk fra alle menighetene i Lofoten ha mulighet for å kunne komme, sier prost Jusnes.

Alle velkomne

– Jeg ser fram til å møte alle prestene i prostiet, samt organister og øvrige ansatte i kirken.

– Og virkelig kose meg. Kor og solister skal også gjøre dette til en glad stund.

– Jeg håper riktig mange vil komme hit, da dette er en flott anledning til å få takke alle jeg har samarbeidet med i menighetene i hele Lofoten.

Fellesskapet

– Ikke minst vil dette nettopp være en fin anledning til å dele gudstjenestefellesskapet over menighetsgrensene, sier hun til Lofotposten.

– Jeg har etter utnevnelsen til biskop forberedt meg til å takke også alle tidligere kirkens kvinner og menn for den tiden jeg har hatt som prest, sogneprest og prost i Lofoten. Så jeg gleder meg til avskjedsgudstjenesten, selv om det selvsagt er vemodig å forlate tjenesten i Lofoten.

– For jeg skal fortsatt beholde boligen i Flakstad, men ha leilighet i Bodø.

– Jeg var heldig som fikk komme til Lofoten for 31 år siden, så mitt hjem blir der, sier Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.

Hun sier videre at prostestillingen i Lofoten prosti ligger klar for utlysning i nær framtid, og at inntil ny prost er på plass, så vil sogneprest Nils Jøran Riedl i Svolvær fungere i stillingen fra 11. januar og fram til ny prost er tilsatt i Lofoten.