Både kongen og kulturministeren vil være til stede når Ann-Helen Fjeldstad Jusnes søndag vigsles til biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Gudstjenesten i Bodø kirke blir forrettet av Bispemøtets leder, Helga Haugland Byfuglien. Prekenen er det imidlertid Jusnes selv som skal holde.

Foruten kong Harald og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) vil også fylkesmann Hill-Marta Solberg, Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) fra Stortingets presidentskap og biskoper fra både Den norske kirke og andre kirker delta i gudstjenesten, som blir kringkastet i sin helhet på NRK P1, skriver an.no.

Den nye lederen i Sør-Hålogaland bispedømme, som omfatter Nordland fylke, er 59 år gammel. Hun er opprinnelig fra Hadeland på Østlandet, men har viet nesten hele sitt presteliv i Nord-Norge.

I 1984 kom Jusnes kom til Lofoten som Nord-Norges andre kvinnelige sogneprest. I 2007 ble hun prost i Lofoten prosti.

I tillegg har hun vært leder i Norsk Kvinnelig teologforening, styreleder i Nord-Norges Diakonistiftelse og medlem av sentralstyret og fagutvalget for proster i Presteforeningen.

  • Fakta om Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

  • Blir søndag ordinert til biskop i Sør-Hålogaland.

  • Født 21. juli 1956. Gift, to barn.

  • Ordinert til prest i 1984.

  • Bosatt i Flakstad i Lofoten. Prost i Lofoten prosti i Sør-Hålogaland siden 2007, før det sogneprest i Flakstad og kapellan i Vinger i Hamar bispedømme.

  • Har vært medlem i kommunestyret i Flakstad i mange år, for Arbeiderpartiet, og ble valgt til ordfører i 2005.

  • Har vært leder i Norsk Kvinnelig teologforening, styreleder i Nord-Norges Diakonistiftelse og medlem av sentralstyret og fagutvalget for proster i Presteforeningen.

    (Kilder: Vårt Land og Kirkerådet)