- Jeg tenker på de mange unge i vårt samfunn som er så påvirket av presset om å være vakker, flink, slank, pen og som tyr til drastiske metoder som kan koste livet for å oppnå sine mål. Jeg tenker på de som opplever utstøtelse og mobbing, sa Ann-Helen Fjelstad Jusnes i sin preken.

Stort oppmøte

Omkring 1000 mennesker tok turen til Bodø Domkirke for å være til stede når Fjeldstad Jusnes søndag vigsles til biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Gudstjenesten startet klokken 11.00.

Litt før gudstjenestens start tok Hans Majestet kongen plass, i selskap med blant annet kulturminister Linda Hofstad Helleland og ordbører i Bodø, Ida Pinnerød.

Bodø domkor, Domkirkens guttekor, Domkirkens jentekor, Domkirkens Ungdomsskol og Domkirkens to aspirantkor sørger for nydelig sang gjennom søndagens gudstjeneste, skriver an.no.

Besøk fra utlandet

Til Fjeldstad Jusnes' vigsling hadde Biskop Lise Lotte Rebel fra Danmark, Biskop Samuel Salmi fra Finland, Biskop David Hawtin fra Den anglikanske Kirke og Biskop Solveig Lara Gudmundsdottir fra Island tatt turen.

Også flere biskoper fra Norge, samt nestleder i domkirken menighetsråd Åshild Opøyen og Domprost Elin Vangen overværer bispevigslingen.

LES OGSÅ: Biskopen tror utfordringene vil stå i kø

Gudstjenesten i Bodø domkirke blir forrettet av Bispemøtets leder, Helga Haugland Byfuglien. Prekenen er det imidlertid Jusnes selv som skal holde.

Foruten kong Harald og kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) vil også fylkesmann Hill-Marta Solberg, Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) fra Stortingets presidentskap og biskoper fra både Den norske kirke og andre kirker delta i gudstjenesten, som blir kringkastet i sin helhet på NRK P1.

Den nye lederen i Sør-Hålogaland bispedømme, som omfatter Nordland fylke, er 59 år gammel. Hun er opprinnelig fra Hadeland på Østlandet, men har viet nesten hele sitt presteliv i Nord-Norge.

I 1984 kom Jusnes kom til Lofoten som Nord-Norges andre kvinnelige sogneprest. I 2007 ble hun prost i Lofoten prosti.

I tillegg har hun vært leder i Norsk Kvinnelig teologforening, styreleder i Nord-Norges Diakonistiftelse og medlem av sentralstyret og fagutvalget for proster i Presteforeningen. (©NTB)