Fra september i år ble boplikten for prester og biskoper opphevet. Mens de tidligere var for forpliktet til å bo i bolig tilknyttet sognet eller bispedømmet, kan de nå velge. Alle som var i den gamle ordningen, kan bo i tjenesteboligen om de ønsker det, men de blir nå fordelsbeskattet for differansen mellom leien de betaler og markedspris, skriver Avisa Nordland.

24. januar vigsles Ann-Helen Fjeldstad Jusnes til biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, etter Tor Berger Jørgensen. Jusnes er i dag prost i Lofoten og bor på Ramberg. I et intervju med AN har Jusnes sagt at hun trolig kommer til å pendle, men at hun må ha et sted å bo i Bodø. Ifølge bispekontoret er det foreløpig ikke klart hvorvidt den nye biskopen ønsker å bo i bispeboligen og hva som eventuelt skjer med denne når dagens biskop går av. Det er Opplysningsvesenets fond som eier boligen.