Menighetene i Hol og Buksnes er de første i Lofoten som biskop Ann-Helen Fjellstad Jusnes besøker etter at hun ble vigslet til biskop i Sør-Hålogaland bispedømme 24. januar 2016. Foruten å møte staben i menighetene, var biskopen på besøk på Leknes bo- og servicesenter tirsdag der hun holdt andakt for beboerne før hun møtte formannskapet.

Biskopen er ikke ukjent med politisk virksomhet i Lofoten med sin bakgrunn som ordfører i Flakstad. Jusnes kom til Flakstad som prest i 1984, og har også vært prost i Lofoten. I november blir det bispevisitas i hjemkommunen.

Onsdag var hun og menighetsrådet vertskap for barnehagebesøk i Buksnes kirke på Gravdal. Senere på dagen svarte hun på spørsmål fra elever fra Vest-Lofoten videregående skole i Meieriet kultursenter om kirkens stilling, og hvordan det er å være biskop. Besøket ble avsluttet med fest for frivillige ved den videregående skolens avdeling på Gravdal.

Med seg hadde hun kirkefagsjef ved bispedømmekontoret, Torkel Irgens og prost i Lofoten, Kristine Sandmæl, som også er leder i Den norske kirkes Mellomkirkelig Råd. Fra menighetene deltok sogneprestene Eimund Kibsgård Nordberg i Buksnes og Marit Gran i Hol.

– Å møte menighetene og se hva som foregår i bispedømmet er en viktig del av jobben. Det er her jeg møter kirkens livsvilkår, sier Jusnes.

Senter for folk

På Meieriet kultursenter fikk hun omvisning av leder Richard Brattli og en del av staben. Jusnes fikk høre om aktivitetene som foregår, og utviklingen siden åpningen i mai 2017. Ifølge Brattli er 500–600 innbyggere i alle aldre innom daglig. På årsbasis regner han med et besøk på ca. 200.000 på kino, kulturarrangement, bibliotek, kulturskoletilbud og øvrige tilbud.

– Dette skal være et kultursenter, ikke et kulturhus med bare kommersielle aktiviteter. Det skal være et senter som kan brukes til ulike aktiviteter, sa Brattli.

– Er dette blitt et hus som folk i Vestvågøy opplever som sitt, ville biskopen vite.

– Vi som jobber med dette daglig er ganske begeistret over resultatet. Før bygget sto ferdig var det en god del negative og kritiske røster. Etter åpningen tror jeg mange har fått en positiv opplevelse av bygget, mente Brattli.

Vestvågøy er sammen med Røst de eneste kommunene i Lofoten der over 80 prosent av innbyggerne er med i statskirken. Siden 2011 har antall medlemmer sunket fra 86,5 til 81,4 prosent av innbyggerne. I hele bispedømmet meldte 605 seg ut av kirken i 2017, mens 83 meldte seg inn.

– Når over 80 prosent er medlemmer av kirken står den sterkt i folket, sier biskopen.