Ann-Helen Fjeldstad Jusnes (59) blir den første kvinnelige biskopen i Sør-Hålogaland.

I menighetssalen i Bodø domkirke, mellom barnesang i rommet ved siden av og begravelse i selve kirkerommet, ble prosten i Lofoten presentert som den sjuende biskopen i bispedømmet torsdag formiddag.

At det ble henne, var ingen overraskelse.

Foretrukket overalt

Hun hadde størst oppslutning både hos «grasrota» i kirken og ble foretrukket både av de fleste i bispedømmerådet og de fleste biskopene.

 – Men jeg var ikke sikker på det ble meg før jeg fikk telefonen i går kveld. Nå er jeg fylt av takknemlighet, og av ydmykhet over at så mange ønsker meg som biskop, sa Fjeldstad Jusnes.

Hun tar over etter Tor B. Jørgensen som fyller 70 år i desember og går av som biskop ved årsskiftet, etter ni år.

– Så flott at det ble en kvinne, sa Tor B. Jørgensen.

Ann-Helen Fjeldstad vigsles til biskop i Bodø domkirke 24. januar, med kong Harald til stede.

– Ingen solospiller

– Hvordan blir det å ta over etter en så profilert biskop som Tor B. Jørgensen?

– Jeg vil være biskop på min måte. Jeg er glad for at Tor B. Jørgensen har profilert kirken så fint som han har gjort. Det at biskopen er tydelig på kirkens rolle i samfunnet, er viktig, sier hun, og legger til:

– Jeg er ingen solospiller som biskop, men vil være tydelig.

Hun nevner fattigdomsbekjempelse, flyktningproblemet, vold mot kvinner og barn og klimautfordringene som temaer hun er opptatt av.

– Altså mange av de samme temaene som dagens biskop er opptatt av.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes er gift og har to døtre. Hun er prost og bor på Ramberg i Lofoten.

Pendlerløsning

– Hvor skal du bo når du overtar som biskop?

– Det er rett og slett veldig uklart. Boplikten er opphevet, og det blir nok en pendlerløsning, men jeg må jo ha et sted å bo i Bodø.

Hun har tidligere vært ordfører for Arbeiderpartiet i Flakstad.

– Kan det by på problemer i jobben som biskop?

– Jeg har ikke vært en politisk aktør i de siste sju-åtte årene. Jeg tror ikke noen opplever meg som politiker nå. Selv tenker jeg at den politiske erfaringen har vært en fordel. Jeg har sett samfunnet fra andre sider og lært mye om hvordan det styres.

Stor takhøyde

Hun er fra Hadeland, men kom til Lofoten som 28-åring, og ble værende.

– Jeg er ikke nordlending av fødsel, men av kjærlighet til landsdelen, folket og ikke minst kirken her.

– Er den annerledes enn andre steder?

– Den er åpen, liketil og har stor takhøyde. Jeg opplever at den er veldig ekte.

Likekjønnede

Fjeldstad Jusnes ønsker at homofile og lesbiske skal kunne gifte seg i kirken og håper at kirkemøtet gjør et slikt vedtak, men mener at det også skal være mulig å reservere seg.

Fram til 2012 ble biskopene utnevnt i statsråd. Som et ledd i kirkens frigjøring fra staten er det nå Kirkerådet som tilsetter. Dette er rådets fjerde biskoptilsetting og den eneste enstemmige. De to andre kandidatene som sto igjen til siste runde var ordfører Rolf Steffensen i Hamarøy og bymisjonsprest Kari Veiteberg i Oslo.

Ledererfaring

Leder i Kirkerådet, Svein Arne Lindø, sa at de hadde lagt vekt på Fjeldstad Jusnes brede kjennskap til bispedømmet, hennes ledererfaring og hennes engasjement, innsikt og forståelse for jobben.

– Vi er også svært glade for å ha tilsatt en biskop som er så sterkt ønsket i bispedømmet.