65 år gamle Jusnes er fra Flakstad i Lofoten, hvor hun har bodd i over 40 år. Hun ble ordinert til prest i 1984, og har blant annet to perioder som sokneprest i Flakstad, samt åtte år som prost. Jusnes har også vært ordfører for Arbeiderpartiet i Flakstad i perioden 2005 til 2007.

Den 24. januar 2016 ble hun vigslet til biskop i Sør-Hålogaland bispedømme, da hun tok over som biskop etter Tor B. Jørgensen.

Mandag bekreftet Jusnes på sin egen Facebook-profil at hun har fått kreft:

«Noen ganger blir ikke livet slik en har tenkt. Jeg er for tiden sykemeldt etter at jeg kort tid før påske fikk bekreftet brystkreft. Allerede denne uken starter jeg behandling. Nå er jeg satt til side fra de vanlige oppgavene. Det er prost Gunnar Bråthen i Salten som vil være fungerende biskop fremover», skriver biskopen på sin egen Facebook.

Lofotposten har vært i kontakt med Jusnes, som ikke ønsker å kommentere saken utover det hun har lagt ut på Facebook.