Gå til sidens hovedinnhold

Rekordeksport av torsk i 2015

2015 ble et rekordår for norsk sjømateksport

Artikkelen er over 5 år gammel

2015 ble et rekordår for eksport av norsk sjømat. Aldri før har eksportverdien av torsk vært større.

Norge eksporterte sjømat for 74,5 milliarder kroner i 2015. Det er 8 prosent, eller 5,8 milliarder kroner, mer enn i rekordåret 2014.

Les også

2015 blir trolig tidenes beste sjømatår

 

– I et år med handelshindringer i flere markeder og importstopp i Russland, ble resultatet bedre enn forventet. Ei svak krone i kombinasjon med god etterspørsel etter spesielt ferske produkter bidro til ny eksportrekord for norsk sjømat, sier administrerende direktør Terje E. Martinussen i Norges sjømatråd.

Torskerekord

Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 13 milliarder kroner i 2015. Dette er 8 prosent eller 1 milliard kroner mer enn i 2014.

Aldri tidligere har eksportverdien vært høyere.

- 2015 ble et rekordår for torskesektoren, som etter flere år med lave priser nå får betalt for strevet med gode priser for de fleste produkter. Lavere kvoter, sent skreiinnsig, godt ferskmarked, kombinert med levendelagring har sammen med gunstig valutautvikling ført til gode priser og et rekordår for torskenæringen, sier analytiker Ove Johansen i Norges sjømatråd i en pressemelding.

Tørrfisk for 687 mill.

Salget av tørrfisk og andre tørkede produkter kom på totalt 975 millioner kroner i 2015 og fordeler seg på 687 millioner for hel tørrfisk, 25 millioner kroner på tørrfisk filet, 253 millioner på hoder og rygger og 10 million

Det ble eksportert hel tørrfisk for 687 millioner kroner i 2015 og det er 8 prosent mer enn i 2014. Totalt salg kom på 5 251 tonn, ned 30 prosent fra 2014. Av hovedproduktet lofotrund torsk ble det eksportert 3 526 tonn til en verdi av 532 millioner kroner.

-Det er 11 prosent eller 54 millioner kroner mer enn i 2014. Prisen var i gjennomsnitt 150,94 kroner, som er 53 prosent høyere enn i 2014. Største marked var Italia som kjøpte hel tørrfisk for 396 millioner kroner, heter det i pressemedlingen fra Norges sjømatråd.

I tillegg ble det eksportert tørkede hoder og rygger for 253 millioner kroner. Det er en økning på fem prosent eller 12 millioner kroner. Nigeria er største kjøper av tørkede hoder og rygger.

God saltfiskeksport

Eksporten av saltfisk, både hel og filet, økte med 222 millioner kroner til totalt 1,13 milliarder kroner i 2015, noe som er en vekst på 24 prosent. Mengden ble redusert med 6 prosent til totalt 30 006 tonn, samtidig som prisen i snitt økte med 32 prosent, målt i norske kroner.

64 prosent av all saltfisken gikk til Portugal i 2015 og nasjonen hadde en vekst på 18 prosent i verdi, sammenlignet med 2014.

Klippfiskrekord

Samlet klippfiskeksport kom på 4 milliarder kroner i 2015, noe som er 9 prosent eller 345 millioner kroner mer enn i 2014. Totalt ble det eksportert 87 652 tonn klippfisk, en reduksjon på 11 091 tonn eller 11 prosent. Gjennomsnittlig prisvekst for all klippfisk var 23 prosent.

Økning for fersk

Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter kom totalt på 2,82 milliarder kroner i 2015, noe som er ny rekord. Dette er 18 prosent eller 437 millioner kroner mer enn i 2014. Eksporten ble redusert med 3 prosent i volum, mens prisen i gjennomsnitt gikk opp 22 prosent.

Eksporten av fersk torsk kom på 1,5 milliarder kroner, opp 24 prosent fra 2014. Prisen for fersk torsk var i gjennomsnitt 26,73 kroner, 35 prosent over prisen i 2014.

Ned for frossen fisk

Eksporten av alle fryste torskefiskprodukter ble redusert med 89 millioner kroner til totalt 4,3 milliarder kroner. Volumet gikk ned 19 prosent.

Hel fryst fisk ble redusert med 123 millioner kroner til totalt 3,46 milliarder kroner. Fryst hel torsk gikk ned fra 1,77 til 1,55 milliarder kroner og fryst hel hyse ble redusert fra 960 til 673 millioner. Fryst hel blåkveite gikk opp fra 367 til 560 millioner kroner, fryst hel sei gikk fra 221 til 347 millioner og uer økte fra 158 til 242 millioner i 2015.

Mindre til kina

Fryst filet økte fra 750 til 789 millioner kroner i 2015. Totalvolumet gikk ned 11 prosent, mens prisen i gjennomsnitt økte med 25 prosent.

Det er særlig Kina som reduserer kjøpet av fryste produkter. I 2014 kjøpte Kina om lag halvparten av all fryst hel torskefisk, i 2015 er andelen redusert til 36 prosent, heter det avslutningsvis i pressemeldingen fra Norges sjømatråd.

Kommentarer til denne saken