Til tross for gode snøforhold sist vinter, satte coronapandemien en bråstopp for drift av alpinbakken. I år har alpinbakken fått egne corona-retningslinjer som vil bidra til at bakken kan holde åpent på forsvarlig vis.

Imidlertid er det andre utfordringer som kan vise seg å bli mer utfordrende å løse, før alpinbakken kan annonsere første åpningsdag. Heisanlegget er over 25 år gammelt, og det er derfor tid for lovpålagt ettersyn av viktige komponenter. Arbeidet er estimert til å koste rundt 700.000 kroner, hvilket er penger som bakken dessverre ikke har. Daglig leder Christian Haddal kan fortelle at bakken tapte cirka 6-700.000,- på å holde coronastengt, så nå snus hver en stein for å forsøke å få kabalen til å gå opp. Ekstra gledelig er det at en ildsjel dro i gang en spleis som ga kjærkomne kroner til alpinbakken. Men, det trengs mer penger. Mye mere.

Dugnadsgjengen som var i drift sist onsdag er godt kjent med den økonomiske situasjonen til alpinbakken. Likevel legger de ned enorme mengder med dugnadstimer for å forberede sesongen. Vi forsøker å gjennomføre de nødvendige oppgraderinger, med de pengene vi har i dag, kan driftsleder Tommy Strømmen fortelle. Han forteller videre at det er litt demotiverende å legge ned så mange dugnadstimer, for å i verste fall må holde stengt. Likevel, dugnad er sosialt og vi har et godt samhold her oppe, så vi koser oss.

Dugnadsgjengen håper virkelig at kommunen eller andre bidragsytere ser verdien i alpinbakken. Vi trenger at noen retter ut en hjelpende hånd, slik at utbedringer kan gjennomføres i god tid før snøen kommer, sier Haddal og Strømmen. Det kan få svært uheldige konsekvenser for driften i mange år fremover, om vi får en ny sesong med tapte inntekter.