Nordlandforskning har sett på trender og mulig utvikling fremover. Noe av det som kommer frem er at det forventes at det blir flere eldre enn den alderssammensetningen vi har i dag. Det vil bli press på arbeidsmarkedet i den forstand at det blir vanskeligere å få nok arbeidstakere til de oppgaver som skal utføres. Nordlandsforskning tror og det blir enda større konkurranse om areal fremover. Blant annet fordi flere vil prioritere bolig nummer nummer to (f.eks fritidsbolig) utenfor tettstedene.

Disse perspektivene gjør meg bekymret. Staten har tilbydd nesten halvparten av det faglagene i landbruket har krevd i årets jordbruksforhandlinger. Landbrukets krav legger til grunn en 11.000 kr ekstra pr årsverk i landbruket for å dekke noe av inntektsgapet mellom landbruket og en industriarbeidsplass. Staten tilbyr 5% økning, noe som ikke gir rom for tetting av inntektsgap for den gjennomsnittlige arbeidsplass i landbruket. 5% av en lav lønn er selvsagt mindre enn av en høy lønn, og det er kroner bønder lever av, ikke prosenter. Vil det bli lettere å selge dyrket areal til andre formål hvis økonomien i landbruket ikke blir mer konkuransedyktig?

Det som gjør meg bekymret er risikoen for at det blir enda vanskeligere å rekruttere dyktige folk til landbruksnæring fremover, når konkurransen om arbeidstakere i Nordland blir større. Det å være bonde i dag gir mange spennende utfordringer, med stor mulighet for læring, utvikling og få kunne være med å skape noe som betyr noe i samfunnet. Samtidig er en viss økonomisk sikkerhet viktig. Har man andre spennende valg for å skaffe seg den økonomiske sikkerheten, kan valget lett gå i disfavør for landbruket.

Lofoten er kjent for vakre fjell og spennende landskap. En del av dette landskapet er kulturlandskap skapt av landbruket gjennom flere hundre år, ved beiting og produksjon av grovfor til husdyr. Hva skjer med landskapet fremover hvis det ikke gies økonomiske rammer for bønder som driver med husdyr og planteproduksjon?

Lofoten trenger et allsidig landbruk med små og mellomstore gårder. Nordland trenger landbruket for å kunne beholde kortreist matproduksjon. Norge trenger bonden!