De siste to årene har eiere som vil utbedre sine bygg fått beskjed om at søknadene settes på vent til kommunen har ny arealplan på plass. Nå har Fylkesmannen reagert, og bedt kommunen enten behandle søknadene etter gjeldende plan eller vedta et midlertidig bygge- og deleforbud inntil ny plan er på plass. Til formannskapsmøtet tirsdag anbefalte administrasjonen å vedta bygge- og deleforbud.

– Søknader som allerede er kommet skal behandles etter gjeldende arealplan. Det er nye planer som eventuelt underlegges et bygge- og deleforbud, sa teknisk sjef Øystein Solaas.

Flertallet i formannskapet ville ikke være med på forbudet, blant annet fordi ny arealplan kan ta tid å behandle politisk. Dermed skal søknader behandles fortløpende etter gjeldende arealplan.

– Vedtar vi byggeforbud kan søkere måtte vente et par år før de får svar på søknaden, sa Kristian Møller (Moskenes Fellesliste).

Ordfører Lillian Rasmussen ble stående alene om å støtte administrasjonens innstilling.