Folk er rystet etter historien til Ruth: - Det kalles oppdragelse, empati og medmenneskelighet