Fritidsboligen brant ned til grunnen – nå får eierne bygge hytte på tomta likevel

Kommunen var skeptisk til å la eierne av fritidsboligen bygge opp igjen huset. Mandag fant politikerne i planutvalget en løsning.