Eieren kjøpte tomta langt over takst - må vente på å komme i gang med boligprosjektet

NOBL har planer for en større utbygging i Kabelvåg, men må vente på ny regulering av tomta de kjøpte i vår.