Sier nei til riving eller bøtelegging: – Utbygger har forholdt seg til tillatelsene som er gitt

Fylkesmannen i Nordland vil ikke gi naboene drahjelp i striden om det omstridte boligbygget.