Skeptisk til nytt leilighetsbygg: - Bygget er i liten grad harmonisk med det historiske Kabelvåg

Vågan kommune er skeptisk til å gi dispensasjon for planene om nytt leilighetsbygg i Kabelvåg.