Disse eiendommene skiftet eiere i januar - se oversikten!

Av