Grønt lys for flere nye boliger: - Vi er klare til å begynne å bygge i sommer

Planutvalget sa tirsdag ja til boligprosjektet til Pål Arntzen i Nybyveien i Svolvær. Går alt etterplanen starter arbeidet på tomta om kort tid.