Eiendomsskatten skal fastsettes, nå er det bestemt hvor mye huset ditt er verdt: - All fast eiendom er beregnet på nytt

Det nærmer seg ny fastsetting av eiendomsskatten i Vågan. For deg som boligeier kan det bety økte utgifter.