Ordnet opp i ulovlige boforhold: - Vi avslutter pålegget

Arbeidstakerne har flyttet ut etter tilsyn fra Arbeidstilsynet på fiskebruket.