Et nyreist hus på Nonshaugen i Svolvær bærer navnet «Mountainhouse».

Arkitekten Martin Glomnes er daglig leder i Vindveggen arkitekter i Lillestrøm. Men har god tilknytning til Svolvær. Planen var opprinnelig å selv bo i huset som nå er reist på Nonshaugen. Planene har dog endret seg og nå er huset lagt ut for salg.

Solkraft

Miljøaspektet har vært sentralt, og Glomnes mener huset kan betegnes som et «økologisk fotavtrykk». På taket er det montert solfangere som sørger for oppvarming av vann og hus i den lyse tiden av året.

– Fra mars til oktober har jeg beregnet at solfangere i Lofoten gir samme uttelling som solfangere på Østlandet, sier Glomnes.

Anlegget fungerer ved at sollys eller lys varmer opp vann som igjen brukes til oppvarming av varmtvann og vannbåren varme i huset.

Lokal arbeidskraft

– Vi er et kontor som er opptatt av miljøløsninger, sier Glomnes.

Han sier huset er godt isolert, og ser ut til å kunne bli klassifisert til energiklasse B.

De som har arbeidet på huset er i stor grad lokal arbeidskraft.

Tre Team AS har vært hovedentreprenør. Nobel rør har vært ansvarlig rørlegger og Vågan elektro er ansvarlig elektromontør.

– Vi har hatt veldig flinke håndverkere. Det har vært en veldig bra prosess, sier Glomnes.

Han sier han vil ha minst 4,5 millioner kroner for å selge huset. Om ikke det går kommer han til å leie ut huset, eventuelt kjøpe det i firmaet.

Se flere bilder av huset i salgsannonsen.