(Siste)

– I tider med lavt rentenivå er det lurt å sette av penger. Et tips er å sette av penger tilsvarende et rentenivå på for eksempel fem prosent. Det er nærmere forventet gjennomsnittsrente på boliglån enn det lave nivået renten er på nå, sier investeringsrådgiver i Skandiabanken, Magnus Selven, til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Flere blir ledige

Styringsrenta ble i marss senket med 0,25 prosentpoeng til rekordlave 0,5 prosent.

– Har du et lån på to millioner kroner med 2,5 prosent rente, betaler du cirka 4.200 kroner i måneden i renter. Her kan det være lurt å betale dette beløpet og enten sette av, eller betale ned, med 4.200 i tillegg. Altså totalt 8.400 kroner, sier han.

Arbeidsledigheten øker mer enn ventet i Norge, og siden mai for to år siden har antallet ledige økt med 47.000. I alt står nå 134.000 personer uten jobb, ifølge ferske anslag fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Tar man opp et boliglån, bør man regne på om man klarer å betjene boliglånet dersom man blir arbeidsledig, sier Selven.

Avdragsfrihet

Han legger vekt på å ta forholdsregler om man jobber i en bransje der det er usikre tider.

– Som et minimum bør det være mulig å betale rentekostnadene på lånet som arbeidsledig. Da kan man eventuelt søke om avdragsfrihet for en periode med lediggang. Man bør også legge inn en rentebuffer for å betjene gjelden hvis rentene stiger, føyer han til.

Et tips er å sette av penger tilsvarende et rentenivå på for eksempel fem prosent.

Magnus Selven, investeringsrådgiver

Sårbar økonomi

Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea, mener mange bør benytte lavrentetidene til å få ned gjeldsgraden og spare seg opp en solid buffer framfor å ta på seg mer gjeld.

– Det er lurt å legge inn et rentehopp i budsjettet når du beregner lånegrensen din. Høy gjeld gjør økonomien sårbar for renteoppgang, arbeidsledighet og sykdom, sier hun til ANB.

Det er spesielt unge, som aldri har opplevd perioder med høy rente, som lett kan falle for fristelsen å pådra seg høy gjeld. Da kan det fort gå galt

– Mange førstegangskjøpere er villige til å strekke seg langt økonomisk for å komme seg inn på boligmarkedet. (ANB)