Fylkesmannen om omstridt boligprosjekt: - Vedtaket er ikke gyldig

Fylkesmannen i Nordland opphever Vågan kommunes godkjenning av omstridt bolighus i Kabelvåg.