Vil bygge flere boliger i Lofoten etter fusjon med lokalt boligbyggelag

Administrerende direktør Mona Liss Paulsen i Nordland boligbyggelag (Nobl) er glad for at fusjonen med Lofoten BBL er et faktum

Administrerende direktør Mona Liss Paulsen i Nordland boligbyggelag (Nobl) er glad for at fusjonen med Lofoten BBL er et faktum Foto:

Lofoten boligbyggelag blir en del av Nordland Boligbyggelag, Nobl fra årsskiftet.

DEL

På de samtidige generalforsamlingene i Lofoten boligbyggelag og Boligbyggelaget Nobl ble det vedtatt en likelydende fusjonsplan. Vedtakene var enstemmige. Fusjonen skal tre i kraft fra 1. januar 2018. Det framkommer av en pressemelding tirsdag.

– Vi har lenge hatt et samarbeid og så planer om fusjon. Det er mye med bakgrunn i at vi har like mange medlemmer som Lofoten BBL i Lofoten og vi har like mange boliger der, sier administrerende direktør Mona Liss Paulsen i Nobl (tidligere Bodø boligbyggelag) til Lofotposten.

Et mål for Nobl har vært å ha et stedlig kontor i Lofoten. Det får man nå på plass med fusjonen.

– Da har vi sett at det vil være veldig naturlig å slå oss sammen med Lofoten, sier hun.

Ser flere fordeler

Tidligere har en mulig fusjon med Ofoten og Midt-Troms boligbyggelag i stedet ført til turbulens og debatt i media. Tidligere i år ble hele styret i Lofoten BBL byttet ut.

Les også: Han er ny styreleder i Lofoten Boligbyggelag

Nå har man landet på å bli en del av Nobl. Styreleder Egil Wiik i Lofoten boligbyggelag ser flere fordeler med at man nå går for fusjon med Nobl.

– Vi får tilgang nå på blant annet teknisk og juridisk kompetanse, sier Wiik blant annet og peker også på lavere kostnader som et vesentlig poeng.

– For medlemmene totalt sett i boligbyggelaget vil besparelsen på renter og forvaltning utgjøre én million kroner i året, sier Wiik.

– Dette er veldig positivt og det blir veldig bra for andelseierne i Lofoten BBL, sier Wiik

Fornøyd: Styreleder Egil Wiik er fornøyd med fusjonen mellom Lofoten BBL og Nobl

Fornøyd: Styreleder Egil Wiik er fornøyd med fusjonen mellom Lofoten BBL og Nobl

Han er også klar på hvorfor valget ble Bodø som har en rekke boliger i Lofoten fra før.

– Det er der vi finner synergien med å fusjonere. Først og fremst har de nesten like mange boliger i Lofoten som vi har. Skulle vi sammenligne så har Narvik ingen boliger i Lofoten, sier Egil Wiik.

Ambisjonen med fusjonen er også å skape en større og mer robust enhet, heter det i den felles uttalelsen fra begge selskapene.

Les også: – Frekt og utidig av Bodø BBL.– Ren løgn fra LBBL

Les også: Frykter medlemmene i Lofoten Boligbyggelag blir lurt

– Spennende boligmarked

Lofoten BBL har i dag 2.5 stillinger tilknyttet sin virksomhet og man forvaltet i 2016 424 leiligheter.

– Kan det bli flere ansatte i Lofoten nå som Lofoten BBL fusjonerer inn i Nobl?

– Det må vi se på underveis. Jeg tror det ligger et potensial i større vekst. Det er en del boligselskaper som ikke er forvaltet av boligbyggelag, og får man en vekst som jeg tror man får vil det være mulig å øke kapasiteten på kontoret, sier Mona Liss Paulsen og sier det kan bli aktuelt å tilføre teknisk kompetanse lokalt hvis det blir nødvendig.

– Hva er den største fordelen for dere med fusjonen?

– For våre medlemmer i Lofoten er det å få et stedlig kontor. Så er det sånn at i boligbyggelag-verdenen er det mange fusjoner, det handler om å skape finansielt robuste boligbyggelag. Det å bygge i dag krever mye kapital. Vi ønsker å være et robust boligbyggelag og det er en stor fordel å få Lofoten sammen med oss.

– Hvordan ser du på boligmarkedet i Lofoten, det bygges mye nye boliger her for tida?

Det er veldig spennende. Når fusjonen blir en realitet må vi sette oss enda bedre inn i det. Vi har de siste årene bare bygd i Bodø, men vi skal lære oss markedet i Lofoten. Vi ønsker å være en stor utbygger i Nordland, sier Paulsen og slår fast at en konsekvens av fusjonen vil være å også bygge i Lofoten.

– Ja, absolutt!

Et boligbyggelag er et samvirkeforetak som har som hovedformål å skaffe boliger til sine andelseiere og forvalter boliger for andelseiere.

– En fusjon vil etter begge styrenes vurdering bidra til å styrke muligheten til å oppfylle hovedformålet, heter det i uttalelsen.

Det fusjonerte selskapet vil være det største boligbyggelaget i Nordland med cirka 16.000 medlemmer og nesten 7000 boliger å forvalte. Det tidligere Lofoten BBL får i tre år framover ett styremedlem og en vara i Nobl. Egil Wiik er valgt som fast medlem med Stine Seloter som vara.

Fakta

  • Lofoten BBL forvaltet i 2016 424 leiligheter fordelt på 24 borettslag i Vågan kommune
  • Per 1. januar i år hadde man 999 medlemmer
  • I fjor fikk Lofoten BBL et overskudd etter skatt på 698.960 kroner
  • Lofoten BBL eier også Osanstua Barnehage i Svolvær
  • Bodø boligbyggelag skiftet i 2017 navn til Nordland boligbyggelag, Nobl og har hovedkontor i Bodø.
  • Både Lofoten BBL og Nobl har i dag rundt 400 boliger hver i Lofoten. De to boligbyggelagene fusjonerer nå fra 1. januar neste år, navnet Lofoten BBL blir borte og virksomheten blir en del av Nobl som etter fusjonen vil ha cirka 16000 medlemmer og nesten 7000 boliger å forvalte.

Artikkeltags