Folketallet synker i kommunen, men folk utenfra investerer dyrt i fritidsboliger

I perioden 2015–2018 ble det solgt 39 fritidsboliger til en gjennomsnittspris på 1,418 millioner kroner.