Her foreslås det nye boligområder i Svolvær, kan bygge 1000 nye boliger fram mot 2040

Den nye byplanen for Svolvær åpner for en rekke nye boligområder i framtida.