Bygde i kulturminneområde. Kommunen truer med riving og tvangsmulkt

En huseier bygget et tilbygg uten godkjenning fra kommunen. Nå varsler kommunen at huseieren kan bli pålagt å rive tilbygget, og de varsler at tvangsmulkt også kan bli ilagt.