Søkte om nytt bolighus i 2018 - to år senere er saken enda ikke avklart: - Tar ikke hensyn til boligfeltet

Våren 2018 søkte utbyggerne om tillatelse til et bolighus på Stranda i Svolvær. Nå har naboene på nytt klagd på huset.