Her planlegger selskapet til Einar og Eskil seks nye boliger

Nord Prosjekt AS ønsker å få på plass seks nye eneboligtomter i Svolvær.