Millionstøtte til ny havnepromenade i Svolvær: - Det er viktig å knytte byen tettere sammen

Vågan kommune og Cetho Eiendom har fått drahjelp fra Nordland fylkeskommune til å bygge havnepromenade fra Sjøsiden boligpark på Purkholmen. Det skal bidra til å knytte området tettere sammen med resten av byen.