– Vi må få raskere saksbehandling!

Harald E. Hanssen mener det er ei viss knoppskyting, men at planprosessene er for trege.            Foto: John-Arne Storhaug

Harald E. Hanssen mener det er ei viss knoppskyting, men at planprosessene er for trege. Foto: John-Arne Storhaug Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel

Det mener leder for planutvalget i Vågan kommune, Harald E. Hansen.

DEL

Det sier leder i hovedutvalg for næring, plan og utvikling i Vågan, Harald E. Hansen (H). Henvendelser til Lofotposten de siste månedene viser at treg saksbehandling og vanskeligheter med å finne bosted kan føre til at etablerere gir opp Lofoten.

– Vi som politikere opplever lange og tunge grensedragninger i prosessene, selv om vi har et ok planverktøy. Imidlertid viser det seg at ting stopper opp i regelverket, der en forenklet prosedyre ville ha gitt spart tid og bedre effekt, sier Harald E. Hansen.

Tross dette mener han at mye bra er på gang – ikke minst når det gjelder planer for hele strekningen fra fergeleiet i Svolvær til Eidet vest for Kabelvåg.

Det videre løp blir slik:

 • Man skal utarbeide en detaljert områderegulering for Osan Syd frem til Lofotkatedralen, der nærings- og boligområder, infrastruktur samt friluftsområder skal avklares gjennom planarbeidet.
 • Rørtveit-familien vil realisere et boligområde i Åvika. Det har allerede vært to befaringer på Kreta hvor det kan bli et femtitalls boliger. Et annet prosjekt, Ursvika, som forretningsmannen Pål Arntsen står bak, er ute på høring og det er øvrige planer for boliger på strekningen Ørsnes-Hopen.
 • Nye og eksisterende avkjøringer til Kabelvåg sentrum, til Storvågan hvor gedigne Lofotfiskets Kulturarvsenter planlegges, og avkjøringer til fremtidige utbyggingsområder mot Eidet, skal på plass.
 • Krogstads kranbiler og et busselskap er etablert, samt at det alltid hersker industriplaner for Rækøya.

Og Harald E. Hansen sier:

– Det er ingen grunn til å stanse ved Lofotkatedralen på veien mot vest. Vi opplever et stadig større press på boligbygging og ser en del positive trekk ved næringsutviklingen – selv om vi i kommunen ikke har innsatsmidler. Men vi prøver etter evne. En klar utfordring for å få noe til, er at planprosessene blir enklere, sier han.

Artikkeltags