Ronny og Kjell Gunnar lanserer nytt boligprosjekt: – Dette har vi planlagt i mange år

Siden 2011 har Ronny Solheim og Kjell Gunnar Nordbakken hatt en ide om å få til et nytt boligområde på Fygle. I et innspill til kommunens arealplan lanserer de nå Fyglehylla boligfelt. Ferdig utbygd vil det inneholde 56 boenheter av ulik størrelse og boform.