Boligen til Geir Rune og Sonja er med i et landsomfattende pilotprosjekt

Et statlig ønske om oppgradering av eldre boliger og innovasjon i byggebransjen kommer nå familien Holm i Svolvær til gode.