Boligplanene til Pål Arntzen møter motstand fra fylket: - Barn og unge tas ikke nok hensyn til

Verken Fylkesmannen i Nordland eller Nordland fylkeskommune liker tanken på at to nye leilighetsbygg i Vorsetøya i Svolvær skal ha uteområder for beboerne inne i sentrum.