I fagforeningene registrerer vi at Pål Krüger benytter valgkampen til nok en gang å rette skyts mot en av institusjonene i Vestvågøy. «Lekneshagen har preg av å være en institusjon for oppbevaring av demente enn et tilbud som gir trivsel», uttaler Krüger til Lofotposten i en sak om at Vestvågøy kommune bruker mindre midler på helse og omsorg enn sammenlignbare kommuner.

Dessverre bommer Krüger grovt med sitt utspill. I stedet for å komme med et konstruktivt innspill i debatten om bedre tjenester og mer trivsel for pengene som brukes, ender han opp med å rakke ned på de ansatte og den innsatsen som de legger ned for pasientene hver eneste dag. Mange ansatte har reagert på FrP-leder Krügers svartmaling, og mener han som arbeidsgiver og rutinert politiker burde være mer sitt ansvar bevisst når det kommer til motivasjon og arbeidsmiljø blant sine ansatte.

Vi kan være enig med Krüger i at det kan være relevant å se på tallene som ligger til grunn for kommunens bruk av ressurser på de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og at flere områder innenfor helse og omsorg synes å være underfinansiert. Likevel gjør de ansatte så godt de kan og står på hver eneste dag for pasienter og brukere, innenfor de ressursene som er tilgjengelige.

Samtidig mener vi debatten må dreies over til hvordan vi kan bruke midlene best, om en heltidspolitikk som gir ei lønn å leve av og ikke minst rekruttering av høyt etterspurt og sårt tiltrengt kompetanse i helsetjenestene.

Noe av det vi ønsker oss mest er høyere grunnbemanning, men det er store bemanningsproblemer i sektoren. Det mangler over 7000 sykepleiere i Norge, og tallet forventes å øke til 28.000 om bare 14 år. Så godt som samtlige helsefagarbeidere utdanner seg til deltidsstillinger. Dette vil føre til mangel også på helsefagarbeidere i fremtiden. Samtidig er fastlegeordningen nær en full kollaps. Vi står ovenfor en ny stor helsekrise, en krise som har vært varslet i lang tid og som krever umiddelbare tiltak. Vi trenger handling, ikke negativ omtale. Og vi trenger samarbeid, ikke polarisering.

Det er all grunn til å minne om at kommunene fikk mindre å rutte med under den tiden Krügers parti, FrP, satt i regjering. I FrPs forslag til alternativt statsbudsjett for 2021 skrives det om ytterligere effektiviseringskrav til kommunene. Kommunenes utgifter går i all hovedsak til lønn til ansatte. Betyr effektiviseringskravet færre årsverk i helsesektoren med det resultat at de ansatte må springe fortere? Det er i hvert fall vanskelig å se for seg hvordan mindre til kommunene skal bidra til den aktiviseringen og trivselen som Krüger så varmt snakker om.

Helsepersonell i Vestvågøy leverer tjenester og omsorg av god kvalitet og høy faglighet hver eneste dag. Utspillet fra Krüger vitner om mangel på kunnskap, og både han og andre politikere er velkomne på besøk for å se hvordan vi jobber. Videre oppfordrer vi Krüger og politikere fra andre partier om å være konstruktive i valgkampen og være tydelige på hva partiene vil gjøre for å løse bemanningskrisen i helsetjenestene, hvordan gi folk ei stilling og lønn til å leve av og hvordan gjøre de kommunale helse- og omsorgstjenestene enda bedre enn det de er i dag. Det mener vi er viktige tiltak for både økt trivsel, bedre omsorg og tjenester med høyere kvalitet.

Kim-Remi Sandvær, hovedtillitsvalgt, Norsk Sykepleierforbund Vestvågøy

Gunn Evy Kristensen, leder, Fagforbundet Vestvågøy