Bilder fra selfangst i Vestisen

18. mai 2019, kl. 06:14