Foreldre til barn på Bøstad skole ønsker en tryggere skolevei

Velforening vil ha et busskur til barna som bruker skolebussen.