Vestvågøy kommunestyre er delt i synet på om Den norske kirke fortsatt skal få ta av skoletimene ved Bøstad skole, for å holde konfirmasjonsundervisning.

Med 17 mot 12 stemmer, sørget Vestvågøy kommunestyre tirsdag, for at kirken får fortsette praksisen de har ført i 25 år.

Dette innebærer 24 timer årlig på de ungdommene som har valgt kirkelig konfirmasjon.

Rådmannen innstilte på at ordningen skulle avsluttes.

Bakgrunnen er flere klager fra foreldre og elever, samt en klage fra Human Etisk forbund Lofoten.

– Skuffet

Vetle Seierstad i SV, er skuffet over at kommunestyret valgte kirken foran elevens rett til et godt psykososialt miljø.

– Jeg synes dette er feil prioritering. Saken gjelder elevenes rettigheter. Det synes jeg kommunestyret burde ha prioritert sterkere, sier han til Lofotposten.

Argumentene er mange for å avslutte ordning: Klagene er én ting. En annen at elever som ikke konfirmeres blir stående utenfor de aktuelle timene. Dette skal ha gitt flere opplevelsen av å stå utenfor fellesskapet. Videre mister elevene undervisning.

Flertallet ser imidlertid ikke noen grunn til å forandre en ordning som fungerer godt.

Lovlig

– Elevene har gjort sitt valg, når de møter til undervisningen. Slik at det er ikke slik at kirka går inn i skolen og påvirker ungene i deres valg. I likhet med Gøran (Aaland red.anm.), tenke jeg hvorfor i all verden gjøre om på en ordning som fungerer, sier Sps Anne Sand.

Som de siste år, er avstandene i nord på Vestvågøy det andre hovedargumentet for å videreføre ordningen.

Kommunalsjef Liv Friksen Laumann, viser på sin side til at også elever ved andre skoler har lang avstand hjem. Her er løsningen at konfirmasjonsundervisningen legges etter skoletid.

Laumann viser også til at kommunen etter loven kan gi kirken og skolen rett til en slik ordning. Dette følger av Kirkelovens paragraf 36.