Antall branner i boliger økte kraftig i Nordland i 2015. Totalt registrerte forsikringsbransjen 951 små og store brannskader på boliger i fjor. Det er 231 flere enn året før, ifølge en gjennomgang Gjensidige har gjort av bransjetall.

Erstatningsutbetalingene endte på 128 millioner kroner i 2015, mot 121 millioner i 2014, skriver Fremover.

Flere

- Vi har registrert en enorm økning i skader forårsaket av lynet i Nordland. Det er ofte snakk om forholdsvis små skader og branntilløp, men mye av det kunne vært forebygget med enkle tiltak, sier Pål Rune Eklo, informasjonssjef i Gjensidige i en pressemelding

De fleste skadene berører PCer, rutere, kjøleskap, frysere, TV og stereoanlegg. Lynsesongen varer nå hele året, dessuten gir lyn om vinteren større skade på elektrisk utstyr og el-anlegg fordi energien er større enn i lyn om sommeren.

- Overspenningsvern i sikringsskap i tillegg til pluggvern foran fintfølende elektronikk er det viktigste, forteller Eklo. Ett eller to pluggvern i tillegg til vernet i sikringsskapet er det optimale. Pluggvern bør være forsikringsgodkjent (FG-godkjent) for å kunne fungere optimal i det norske strømnettet.

El-kontroll redder liv

Et annet svært viktig tiltak for å få ned antall branner og brannofre er kontroll av det elektriske anlegget mener Gjensidige. Sammen med økt bevissthet i bruken av elektriske apparater, ville dette spart flere menneskeliv og store verdier, sier Eklo.

Cirka 50 prosent av alle boligbranner i Norge skyldes feil i elektrisk anlegg eller feil bruk av elektrisk utstyr. Spesielt nå på vinteren er risikoen større med høyere press på det elektriske anlegget.

- De største brannene skjer ofte på vinteren. Et elanlegg der alle feil og mangler er rettet gir trygghet. Dessuten gir det rabatt på forsikringen. Det blir vinn-vinn for alle, sier Eklo.

Hvem bør ta el-kontroll?

Eldre boliger som har sikringsskap med skrusikringer bør prioriteres, anbefaler Gjensidige. Men også nyere anlegg har vist seg å skjule overraskende mange feil.