Med vogntoget fullt av eksplosiver, skjønte sjåføren at noe var galt