Lørdag ble fire aksjonister arrestert av politiet, etter å ha blokkert veien til Henningsvær i forbindelse med en markering mot oljeboring.

Organisasjonen Stopp oljeletinga sto bak aksjonen.

– Mange blir irritert, og ønsker å fjerne oss fra veiblokader. Folk blir forbannet når de blir forstyrret på denne måten her. Det er det vi ønsker for da kan vi få et større fokus og en dialog rundt klimakrisen og bruken av fossile brennstoff. Vi må få opp en saklig dialog, og komme i gang med konkrete tiltak da det haster, sa pressekontakt Ståle Prestøy til Lofotposten i forbindelse med aksjonen.

Det dannet seg køer i område på begge sider. Aksjonen foregikk på veien over fyllinga ved Djupfjorden.

– Blokkerer for nødetatene

Fungerende politistasjonssjef Lars Okkenhaug betegnet mandag trafikken som kaotisk i området. Aksjonistene ble bøtelagt etter hendelsen.

Brannsjef Lars Ottemo Gärtner reagerer etter aksjonen.

– Ytringsfriheten og muligheten for aksjonering er en forutsetning for et velfungerende demokrati, og den skal vi ta vare på. Like fullt er det et skille mellom en ulovlig og lovlig aksjon. Selv om målet er aldri så viktig, bør en før en aksjonerer også reflektere hvilke konsekvenser en aksjon kan ha.

Han mener demonstrantene burde vurdert de potensielle konsekvensene av blokaden, dersom nødetater måtte rykke ut i et område med trafikkaos og kø.

– Veien blir også blokkert for nødetatene, ikke bare for turister og fastboende. Det å blokkere den eneste veien til et meget populært fiskevær, midt i sommersesongen, der det er vesentlig mer mennesker på besøk enn det er normalt, svekker en allerede presset beredskap.

Stopp oljeletinga krever stans i all oljeleting i Norge, og viser til togradersmålet til FN og klimaendringer.

- Vi har en kampanje pågående nå. Vi mener at denne aksjonsformen gjør at vi kan nå ut med vårt budskap, og få en diskusjon rundt klimakrisen. Politikerne må handle nå. Vi kommer til å fortsette med å aksjonere, men vi går ikke ut med hvor framtidige aksjoner vil foregå, opplyste Prestøy søndag.

Utfordrende fra før

Lars Ottemo Gärtner mener situasjonen i Henningsvær er helt spesiell - og ekstra krevende ved trafikale utfordringer.

– Henningsvær har en mindre brannstasjon, hovedbrannstyrken er plassert i Svolvær. Det er heller ikke egen ambulanse i Henningsvær, eller legevakt. Å kjøre utrykning med tyngre kjøretøy til Henningsvær er utfordrende i seg selv ved normal trafikk, spesielt med kjøretøy som er av en viss størrelse, eksempelvis ambulanser, brannbil og ikke minst tankbil.

Han frykter følgene av en utrykning ved en slik blokade.

– En kø som dette vil forsinke hele utrykningen, og de menneskene som måtte ha behov for øyeblikkelig hjelp får denne senere enn de kunne fått. Når det er blitt kødannelse tar det også tid å få løst opp denne, spesielt på en så smal vei som Henningsværveien faktisk er.

Brannsjefen advarer mot å ikke ta høyde for konsekvensene for andre.

– Ulykker og sykdom kan ramme hvem som helst og hvor som helst, det kan man ikke planlegge. Man kan derimot planlegge aksjoner og tenke gjennom hvilke konsekvenser den vil kunne ha for en uskyldig tredjepart.

Han ber nå alle som vil markere sitt syn på en sak om å la være å blokkere veier.

– Nå hadde vi ikke meg bekjent noen hendelser i Henningsvær under denne aksjonen, men det er tilfeldig. Jeg oppfordrer derfor de som har en sak de ønsker oppmerksomhet rundt, til å finne andre måter å få dette på enn en denne typen aksjon.