Gå til sidens hovedinnhold

Bredbånd til ALLE innen 2025

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge er et av verdens mest digitaliserte land, og bredbåndstilbudet har bedret seg kraftig over tid. Dette har vært en styrke gjennom korona-pandemien. Tilbudet er likevel bedre i byene enn i distriktene. Vår ambisjon har hele tiden vært å få hele landet med i den digitale revolusjonen.

Regjeringen setter nå som mål at innen utgangen av 2025 skal alle husstander og virksomheter i hele landet ha tilbud om raskt bredbånd med minst 100 megabit per sekund (Mbit/s) nedlastingshastighet og minst 10 Mbit/s opplastingshastighet.

Bredbånd er noe som opptar oss alle sammen, og jeg får personlig henvendelser fra foreldre med barn som ikke får jobbet ordentlig på hjemmeskole på grunn av svakt nett og fra bedrifter som sliter med å ta i bruk nye løsninger.

Gjennom å sette dette målet, og stille alle virkemidler inn mot å nå det, kan vi løse en av de største utfordringene mange innbyggere i distriktskommuner fremdeles sliter med.

Denne regjeringen har fått fart på utbyggingen av bredbånd i hele landet, og vi nådde det ambisiøse målet vi satte i 2016 om at 90 prosent av husstandene skulle ha tilbud om 100 Mbit/s innen utgangen av 2020. Utviklingen i spredtbygde strøk har også vært gledelig, der vi har gått fra at 11 prosent av husstandene hadde tilbud om fiberbredbånd i 2013 til 55 prosent per første halvår 2020.

Vi har altså kommet langt, og derfor er jeg sikker på at vi skal klare også dette målet. Men det krever at vi gjør et krafttak og et godt samarbeid med de kommersielle utbyggerne som gjør betydelige investeringer i nettene. Regjeringen legger i tillegg opp til å bidra med over 800 millioner kroner i 2021 til utbygging i distriktene, et historisk høyt nivå.

Vi er ambisiøse, og villige til å bruke store midler på dette, fordi vi vet hvor viktig en solid digital grunnmur er for den videre utviklingen av landet. Vi vil at bedrifter og innbyggere i hele landet skal ta del i den digitale utviklingen og de mulighetene det gir for bedre offentlige tjenester, næringsutvikling og innovasjon, verdiskaping og underholdning.

Kommentarer til denne saken