Åtte bofaste husstander og tre feriehus er berørte av raset i Brenna, og en sau døde i raset

- I dag blir det brødbaking, og venting på at veien skal åpne etter raset, sier beboer Ernest Albertsen i bygda Brenna.